صدا و سيما/ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در بدو ورود به استان همدان از مرکز واکسيناسيون شماره يک شهرستان اسدآباد بازديد کرد.

بهرام عين اللهي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در حاشيه اين بازديد گفت: با واکسيناسيون دانش آموزان در سريع‌ترين زمان ممکن، از نظر اين وزارت مدارس بويژه در مناط
وي تصريح کرد: البته بازگشايي مدارس منوط به تصميم وزارت آموزش پرورش نيز هست. 
معاون بهداشتي دانشکده علوم پزشکي اسدآباد هم با ارائه گزارشي از آخرين وضعيت شهرستان اسدآباد در زمينه واکسيناسيون گفت: اين شهرستان داراي ۲مرکز واکسيناسيون تجميعي بوده و در تمامي مراکز و پايگاه‌هاي بهداشتي نيز تزريق واکسن انجام مي شود.
الهام عظيمي افزود: روزانه يک هزار و ۸۰۰تا۲هزار دُز واکسن کرونا در شهرستان اسدآباد تزريق مي‌شود و پايگاه‌هاي تجميعي از ساعت هشت صبح به مدت ۱۲ ساعت و پايگاه بهداشتي روستا‌ها از ساعت هشت تا ۱۴ اقدام به تزريق واکسن کرونا مي‌کنند.


 

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today