تابناک/ در اواخر تابستان مزارع گل آفتابگردان در منطقه گز و برخوار اصفهان و در مسير شاهين شهر، دشت‌هايي زيباو بي نظيري در اين منطقه ايجاد مي‌کنند. 

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today