فارس/ جواد اوجي وزير نفت دولت سيزدهم صبح امروز در سفري سرزده وارد خوزستان شد.

صبح امروز جمعه وزير نفت به صورت سرزده و به منظور بازديد ميداني از پروژه‌هاي نفتي وارد خوزستان شد.
جواد اوجي ابتدا از دکل حفاري ۲۵ فتح اهواز بازديد و با کارشناسان اين حوزه در خصوص مسائل تخصصي عمليات دکل‌هاي سنگين و نيمه سنگين به گفت‌وگو پرداخت.
پس از آن طرح‌ها و تاسيسات ميادين مشترک نفتي غرب کارون را مورد بازديد قرار داد.
علاوه بر بررسي روند توسعه ميادين و نگهداشت توليد نفت، از ديگر برنامه‌هاي اوجي جلسه با مديران مناطق نفت‌خير جنوب، مهندسي توسعه نفت و شرکت ملي حفاري ايران است.آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today