صدا و سيما/ وزير نفت امروز در سفري از پيش تعيين نشده وارد خوزستان شد و به صورت ميداني از روند اجراي طرح هاي نفتي بازديد کرد.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today