تسنيم/ وقوع خشکسالي و گراني علوفه و نهاده‌هاي دامي، دامداران استان آذربايجان‌ غربي را دچار مشکل کرده است.

نادر صادقي، معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان‌غربياظهار کرد: مشکلي از بابت تامين نهاده‌هاي دامي براي دام و طيور در آذربايجان‌ غربي وجود ندارد و امسال 105 هزار تن انواع نهاده دامي توزيع شده است.
وي ادامه داد: اين ميزان نهاده دامي نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزايش 50 درصدي داشته و در سال گذشته نيز 127 هزار تن انواع نهاده دامي بين دامداران و پرورش دهندگان در استان توزيع شده است.
صادقي نيز با اشاره به مشکلات دامداران، ابراز کرد: براي رفع مشکلات آنها در حوزه تامين علوفه و نهاده‌هاي دامي، توزيع نهاده خام و کنستانتره انجام و کارسازي خريد تضميني و توافقي دام سبک توسط شرکت پشتيباني انجام شده است.

دامداران انتظار دارند توزيع علوفه مديريت شود
يوسفي رضايي گفت: همچنين، خريد تضميني گوشت گوساله توسط شرکت پشتيباني امور دام انجام و در راستاي جلوگيري از افزايش قيمت علوفه، محدوديت خروج علوفه از آذربايجان‌غربي اعمال شده است.
وي از اصلاح قيمت شير خام از 45 هزار ريال به 64 هزار ريال توسط وزارت جهاد کشاورزي خبر داد و بيان کرد: همچنين هويت‌دار کردن دام‌هاي استان در راستاي جلوگيري از قاچاق دام و تخصيص نهاده، استمهال وام‌هاي بانکي دامداران خسارت ديده از خشکسالي و نيز کارسازي پرداخت وام براي توليدکنندگان در مناطق متاثر از خشکسالي توسط دولت صورت گرفته است.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان‌غربي گفت: از ابتداي سال تاکنون 63 هزار و 865 تن انواع نهاده خام از قبيل جو، ذرت دامي و کنجاله سويا براي دامداري‌هاي صنعتي و سنتي اعم از دام سبک و سنگين و توام با آن توزيع 55 هزار و 605 تن کنستانتره دامي يارانه‌اي بين دامداران استاني توزيع شده است.

آخرين خبر آذربايجان غربي در اينستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today