فارس/ مادر باردار کرونايي در اصفهان بعد از 15 روز کما، به زندگي بازگشت؛ تصاوير اولين لحظه ديدار اين مادر با نوزادش در مرکز آموزشي درماني امين را ببينيد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today