پايگاه اطلاع رساني وزارت راه/ سرپرست يگان حفاظت اداره‌‌کل راه و شهرسازي جنوب کرمان از رفع تصرف ۶۷ هزار و ۵۰۳ مترمربع از اراضي ملي در جنوب کرمان خبر داد.

حسين کمالي، سرپرست يگان حفاظت اداره‌‌کل راه و شهرسازي جنوب کرمان اظهار کرد: با حمايت دستگاه قضايي و نيروي انتظامي۷۴ مورد زمين‌خواري به مساحت ۶۷ هزار و۵۰۳ مترمربع ازدست سودجويان و زمين خواران در جنوب کرمان رفع تصرف شدکه ارزش ريالي آن بيش از ۴۱۵ ميلياردريال است.
وي درتشريح روند رفع تصرف انجام شده، افزود: خشي از اين رفع تصرف با متراژ ۴۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع و ارزش ۶۲ ميليارد ريال مربوط به شهرستان کهنوج است و هزار ۱۲ مترمربع از اراضي تصرف‌‌شده به ارزش ۲۰ ميليارد ريال مربوط به شهرستان قلعه گنج است.
کمالي بيان کرد: ۲۵۰ مترمربع زمين به ارزش تقريبي پنج ميليارد ريال درشهرستان جيرفت رفع تصرف شده و در شهرستان رودبارجنوب ۹ مورد به مساحت هشت هزار و ۴۰۳ مترمربع به ارزش تقريبي ۳۱۰ ميلياردريال خلع يدشده است.
سرپرست يگان حفاظت اداره‌‌کل راه وشهرسازي جنوب کرمان گفت: همچنين در شهرستان عنبرآباد يک مورد به مساحت ۲۵۰ متر مربع به ارزش يک ميليارد ريال خلع يد شده و در شهرستان منوجان نيز پنج مورد به مساحت چهار هزار متر مربع رفع تصرف داشتيم که ارزش ريالي آن هشت ميليارد ريال است.
وي تصريح کرد: طبق هماهنگي يگان حفاظت اراضي با دستگاه قضايي، برخوردي قاطع و جدي با متصرفين خواهيم داشت و اجازه تصرف اراضي ملي را به سودجويان و زمين‌‌خواران نخواهيم داد.
کمالي گفت: راه اندازي تلفن گوياي يگان کمک خوبي براي ما بوده و مردم در اين زمينه همکاري داشته و موارد زيادي را گزارش داده اند. 

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar