باشگاه خبرنگاران/ تعداد شهرستان‌هاي قرمز کرونايي استان مرکزي به يک شهرستان کاهش يافت.

طبق رنگ بندي جديد کرونايي تعداد شهرستان‌هاي قرمز استان مرکزي از ۶ شهرستان به يک شهرستان کاهش يافته و تعداد شهرستان‌هاي نارنجي از ۵ شهرستان به ۹ شهرستان افزايش يافته و ۲ شهرستان زرد شده است.
بر اساس اين رنگ بندي که از فردا شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ قابل اعمال است تنها شهرستان ساوه در وضعيت قرمز کرونايي قرار گرفته است.
همچنين ۹ شهرستان اراک، خنداب، خمين، محلات، دليجان، کميجان، آشتيان، فراهان و شازند در وضعيت نارنجي و ۲ شهرستان تفرش و زرنديه در وضعيت زرد قرار دارد.
در مقايسه با رنگ بندي قبلي کرونايي اپليکيشن ماسک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ۵ شهرستان اراک، دليجان، فراهان، خمين و خنداب از وضعيت قرمز خارج شده و به نارنجي تغيير وضعيت داده اند.
شهرستان زرنديه هم از وضعيت نارنجي به زرد تغيير وضعيت داده و تفرش همچنان در وضعيت زرد مانده است.
سيدمحمد جماليان رييس دانشگاه علوم پزشکي اراک گفت: ميزان سرايت پذيري و قدرت کشندگي موج پنجم بالاتر از انواع قبلي است و هر چه پروتکل‌هاي بهداشتي را بيشتر رعايت کنيم، مدت زمان اين پيک کوتاه‌تر خواهد بود.
جماليان از مردم خواست به منظور حفظ سلامتي و جان خود و ديگران و عزيزان خود، اين موج را شوخي نگيرند و کاملا و با جديت روز‌هاي نخست شيوع اين بيماري، شيوه نامه‌ها و نکات بهداشتي را رعايت کنند.
 
 
 

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today