صدا و سيما/ دو کشاورز کلاردشتي در روستاي اويجدان زمين‌هاي باير را با کاشت لوبيا احيا کردند.

دو کشاورز کلاردشتي با حمايت خانواده هاي خود با کشت لوبيا در ۵ هزار متر مربع زمين باير، با وجود نامساعد بودن شرايط جوي، بارندگي‌هاي بي موقع و مشکل آفت لوبيا ، توانستند ۳ تن لوبيا برداشت کنند.
دلفان و نژادلر، از کشاورزان کلاردشتي هستند که با تلاش مضاعف توانستند با احياي زمين باير رونق اقتصادي خوبي در زندگي و حتي در روستا ايجاد و با اشتغال تعدادي از روستاييان، زمينه مناسب امرا و معاش را فراهم کنند.
به گفته اين دو کشاورز؛ اگر مسئولان حمايت کنند وسعت احياي زمين باير براي کشت محصولات کشاورزي تا دوبرابر افزايش يابدو تعداد اشتغالزايي نيز بيشتر شود.
محمودي ،رييس اداره جهاد کشاورزي کلاردشت نيز گفت: در راستاي حمايت از کشاورزان، از منابع مکانيزاسيون ، يک دستگاه تراکتور در اختيار اين دوکشاورز قرار مي‌گيرد و در زمينه رفع آفات و مشکلات دفع بيماريها نيز کمک‌هاي لازم صورت خواهد گرفت.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today