ايسنا/ اگرچه طي يک دهه گذشته همواره ساماندهي خيابان مشير معروف به کوچه يخچال به عنوان بازار و بورس فروش لوازم خانگي اصفهان مطرح بوده، اما تاکنون اقدام عملي در اين خصوص انجام نشده است.

عليرضا قندي، نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي اصفهان اظهار کرد: کوچه يخچال در محدوده بافت قديمي و سنتي شهر اصفهان قرار دارد و از ابتدا قرار نبود در اين منطقه مجتمع هاي تجاري لوازم خانگي متمرکز شوند.
وي افزود: به همين منظور دست اندرکاران و مديران شهري به مرور زمان بايد بازار لوازم خانگي را که در اين منطقه در نزديکي بناهاي تاريخي و جاذبه هاي گردشگري اصفهان قرار گرفته، به مکاني ديگر انتقال دهند.
نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي اصفهان تاکيد کرد: امروز عرضه لوازم خانگي در کوچه مشير و يخچال و خانه هاي اطراف آن که بدون استثنا خانه هاي تاريخي هستند و درحاليکه بايد به اقامتگاه بوم گردي و هتل تبديل شوند، از داخل مخروبه و تبديل به انبارها و دفاتر فروش لوازم خانگي شده اند که اين موضوع به يکي از معضلات بزرگ اين منطقه تاريخي اصفهان تبديل شده است.
قندي درباره ساماندهي وضع موجود کوچه يخچال، توضيح داد: جلسات بسياري در اين باره برگزار شده و مکان مناسب و آينده داري براي انتقال مغازه هاي فروش لوازم خانگي اصفهان از کوچه يخچال به محل جديد در نظر گرفته شده است؛ به نظر مي رسد اکنون شرايط مناسبي براي انتقال و جابجايي مغازه و انبارهاي کسبه اين صنف مهيا شده و اميدواريم هرچه زودتر اين انتقال انجام شود.
وي تاکيد کرد: با اين انتقال بايد فروش و عرضه لوازم خانگي به مردم در يک مکان خاص، راحت و ايمن صورت گيرد و به نوعي در اصفهان به مجموعه هايي مانند سيتي سنتر و به صورت متمرکز براي ساماندهي مشاغلي همچون لوازم خانگي نياز داريم.
نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي اصفهان البته معتقد است که در اين ساماندهي و جابجايي مشاغل کار بايد به دست متخصص همان صنف سپرده شود و نبايد يک نفر يا سرمايه گذار غيرمتخصص حوزه لوازم خانگي با خريد مثلا ۱۰ واحد و در ادامه اجاره آن در اين جابجايي و انتقال دخالت کند، چراکه با اين شرايط بازار تبديل به بازاري منفي خواهد شد.
وي ‌تاکيد کرد: براي جلوگيري از اين اتفاق با هماهنگي اعضاي اتحاديه لوازم خانگي بايد غرفه ها به افراد متخصص واگذار شود.
نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي اصفهان ‌با اشاره به ارائه راهکار به سازمان ساماندهي مشاغل شهري اصفهان در جابه‌جايي کسبه محله مشير، گفت: در اين جابه‌جايي بايد براي اهالي صنف، قيمت هايي مناسب و عادلانه در نظر گرفته شود، همچنين محل جديد عرضه لوازم خانگي اصفهان بايد با هماهنگي اتحاديه مربوطه آماده سازي شود تا در نهايت مصرف کننده در شرايط رفاهي مناسب نسبت به محل قبلي اقدام به خريد لوازم خانگي کند.
وي‌ تصريح کرد: از اين سازمان انتظار مي رود در اين جابه‌جايي از اهالي متخصص اين صنف و تجارب آنها استفاده کند و از ورود سرمايه گذار غيرتخصصي براي ساماندهي مغازه هاي کوچه يخچال و مشير جلوگيري کند.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today