باشگاه خبرنگاران/ فرمانده سپاه دشت آزادگان گفت: تجهیز تاسیسات آبرسانی در شهدای جهادی و فنیخی و لوله کشی خط آبرسانی روستای بنده سلیط تکمیل شد.

سرگرد مهدی طرفی، فرمانده سپاه دشت آزادگان اظهار کرد: تکمیل و تجهیز تاسیسات آبرسانی در شهدای جهادی و فنیخی و لوله کشی خط آبرسانی روستای بنده سلیط با کمک قرارگاه جهادی دشت آزادگان و موسسه جمعیت نیکوکاری امام رضایی‌ها انجام شد.
او بیان کرد: تامین ۴ پمپ کوپله شاسی یک نوع ۳۵ کیلو وات، یک مدل ۱۱ کیلو وات، ۲ عدد ۲۲ کیلو وات و ۴ عدد تابلو برق برای این تاسیسات آبرسانی صورت گرفت تا بیش از پیش کار آبرسانی به این مناطق صورت بگیرد.
سرگرد طرفی افزود: تامین ۲ کیلومتر لوله ۶ اینچ ۱۶۰ انجام شد که همه این موارد جمعا به ارزش یک میلیارد تومان جهت تامین آب شرب روستا‌های مسیر الله اکبر و بخش بستان انجام گرفت.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today