مرصاد نيوز/ متصدي اقليم شناسي شهرستان صحنه گفت: دماي هواي روزانه طي امروز و فردا به طور نسبي کاهش مي يابد.

يگانه خاموشيان، متصدي اقليم شناسي شهرستان صحنه عنوان کرد: هواي شهرستان صحنه کماکان تا اواسط هفته آينده، غالباً صاف در بعضي ساعات همراه با وزش باد خواهد بود. 
وي ادامه داد: وزش باد طي ساعاتي از امروز و فردا و بخصوص در بخش دينور که نمود بييشتري خواهد داشت؛ در برخي نقاط با گردوخاک محلي نيز همراه مي شود.
متصدي اقليم شناسي شهرستان صحنه گفت: همچنين در غالب نقاط شهرستان، دماي هواي روزانه طي امروز و فردا به طور نسبي کاهش مي يابد. 

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today