ايراسين/ کارشناس هواشناسي استان اصفهان با اشاره به اينکه سامانه قطبي در استان اصفهان محسوس نيست، گفت به علت پايداري جوي در کلانشهر اصفهان و مناطق صنعتي غبار صبحگاهي دور از انتظار نيست.

محمدرضا رفيعي، کارشناس هواشناسي اظهار کرد: طي سه روز آينده جوي  پايدار بر استان اصفهان مستقر مي شود و آسمان صاف تا قسمتي نيمه ابري و در ساعات بعدازظهر وزش باد بر روي اکثر مناطق استان اصفهان پيش بيني مي شود.
وي با اشاره به اينکه در شبانه روز آينده يک الي دو درجه افزايش مي يابد، گفت: به علت پايداري جوي در کلانشهر اصفهان و مناطق صنعتي غبار صبحگاهي دور از انتظار نيست.
کارشناس هواشناسي استان اصفهان اعلام کرد: دماي شهر اصفهان در گرم ترين ساعات ۳۵ درجه سانتي گراد و در خنکترين ساعات به ۱۶ درجه سانتي گراد مي رسد.
رفيعي اضافه کرد: کاشان با دماي ۳۹ درجه سانتي گراد گرمترين و بوئين مياندشت با ۶ درجه خنکترين شهر استان اصفهان است.
وي درخصوص خبر نزديک شدن هواي بسيار خنک به کشور، گفت: از نواحي جنوبي روسيه شاهد نزديک شدن يک سردچال قطبي با مرکزيت سرما به کشور هستيم. نتيجه اين فعل و انفعالات باعث ريزش هواي بسيار خنک به کشور و در پي آن کاهش محسوس دما خواهد شد. هوا تا حدود زيادي خنک و پاييزي مي شود.
کارشناس هواشناسي استان اصفهان افزود: اين سامانه نيمه شمالي کشور را در بر مي گيرد و در استان اصفهان محسوس نخواهد بود.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today