فارس/ طي حکمي از سوي استاندار البرز حميد کياروستا بعنوان شهردار گلسار منصوب شد.

طي حکمي از سوي استاندار البرز، حميد کياروستا به عنوان شهردار گلسار منصوب شد؛ در متن اين حکم از سوي شهبازي آمده است:
در اجراي تبصره ۳ ذيل بند يک ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي و با توجه به پيشنهاد شماره ۱۶/۶ مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلسار به موجب اين حکم جنابعالي را به سمت شهردار گلسار منصوب مي‌نمايم.
انتظار دارد با رعايت کليه قوانين و مقررات از جمله اجراي طرح جامع و تفصيلي، بهره گيري از تمام ظرفيت‌هاي موجود، تسريع در تصميم گيري‌هاي به موقع و کارشناسي و استفاده از توان افراد مجرب و شايسته، نسبت به توزيع عادلانه خدمات و امکانات در سطح شهر، اعمال انضباط دقيق مالي، ايجاد محيط سالم شهري و تعامل با مديران استان و شهرستان اهتمام به عمل آوريد.
موفقيت جنابعالي را در انجام امور محوله از درگاه ايزد منان مسئلت مي نمايم.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday