ايسنا/ رئيس گروه پيشگيري بيماري‌هاي واگير دانشگاه علوم پزشکي تبريز از افزايش ساعت کاري واکسيناسيون خودرويي سپاه عاشورا تا ساعت ۲۱ خبر داد.

سيمين خياط‌زاده، رئيس گروه پيشگيري بيماري‌هاي واگير دانشگاه علوم پزشکي تبريز اظهار کرد: تاکنون تقريبا ۶۱ درصد جمعيت بالاي ۱۸ سال استان واکسينه شده‌اند و واکسيناسيون بدون محدوديت سني براي متولدين ۱۳۸۲ به بعد انجام مي‌شود.
وي با بيان اينکه مراکز واکسيناسيون ساري زمي و نصف راه تا ساعت يک بامداد باز است، ادامه داد: در حال حاضر واکسن‌هاي سينوفارم در هر دز، آستارازنيکا و برکت در دز دوم موجود هستند.
رئيس گروه پيشگيري بيماري‌هاي واگير دانشگاه علوم پزشکي تبريز در خصوص واکسيناسيون افراد زير ۱۸ سال، خاطرنشان کرد: به محض تامين واکسن مناسب، واکسيناسيون افراد زير ۱۸ سال را شروع خواهيم کرد و تا زماني که واکسيناسيون آنها تکميل نشده، مدارس به طور محدود و با يک سوم ظرفيت بازگشايي خواهند شد.
خياط‌زاده متذکر شد: خانواده‌هاي دانش‌آموزان، کادر مدرسه و معلمان حتما بايد واکسن را تزريق کنند که در غير اين‌صورت احتمال آلودگي آنها به کرونا وجود داشته و مي‌توانند به کودکان خود نيز منتقل کنند.
وي در رابطه با وضعيت کرونايي استان، يادآور شد: وضعيت کرونايي استان رو به بهبود بوده که به آرامي موج پنجم را پشت سر مي‌گذارد و تعداد شهرهاي قرمز نيز رو به کاهش است، اما هرگونه بي‌احتياطي مي‌تواند شرايط را تغيير دهد. 
رئيس گروه پيشگيري بيماري‌هاي واگير دانشگاه علوم پزشکي تبريز تاکيد کرد: افرادي که واکسن نوبت اول را تزريق کرده‌اند، بايد براي تزريق دز دوم، به موقع مراجعه کنند؛ تا زماني که هر دو دز تزريق نشده، ايمني حاصل نخواهد شد.

آخرين خبر آذربايجان شرقي در اينستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today