باشگاه خبرنگاران/ با توجه به رنگ بندي جديد کرونا در خراسان جنوبي و خارج شدن شهرستان هاي استان از وضعيت قرمز، انجام فعاليت‌هاي ورزشي در استان مجاز اعلام شد.

عزيزي، مديرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبي بيان داشت: با اعلام جديدترين وضعيت رنگ بندي کرونايي در خراسان جنوبي، شهرستان‌هاي استان از وضعيت قرمز و پر خطر کرونايي خارج شدند.
او افزود: از اين پس فعاليت‌هاي ورزشي بر اساس رنگ بندي‌هاي اعلام شده و با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و بخشنامه‌هاي مربوط به رنگ بندي‌هاي هر شهرستان صورت مي‌گيرد.
عزيزي ادامه داد: با توجه به رنگ بندي جديد کرونايي در استان، شهرستان‌هاي بيرجند، قاينات، زيرکوه، سربيشه، نهبندان، فردوس و طبس در وضعيت نارنجي، شهرستان‌هاي بشرويه، سرايان و درميان در وضعيت زرد و خوسف نيز در وضعيت آبي قرار دارد و هيچ شهرستاني در وضعيت قرمز نيست.
مديرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبي تصريح کرد: قبل از خارج شدن استان از وضعيت قرمز کرونايي، فعاليت‌هاي ورزشي در شهرستان‌هاي قرمز ممنوع و تنها برخي رشته‌ها مانند تيراندازي، تير و کمان، چوگان، موتورسواري و سوارکاري در بخش روباز مجاز به فعاليت بودند.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today