رکنا/ امروز شنبه 27 شهريور ماه 1400 قيمت سکه و قيمت طلا اعلام شد. بر اين اساس قيمت ها با کاهش نسبي همراه شد.

امروز در بازار داخلي قيمت طلاي 18عيار هر گرم يک ميليون و 141 هزار تومان، قيمت سکه تمام‌ بهار آزادي طرح جديد ( امامي ) 11 ميليون و 700تومان و قيمت سکه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 350تومان است. قيمت سکه و قيمت طلا با تغيير کمي همراه شد
قيمت سکه و قيمت طلا در بازار امروز به شرح زير است:

قيمت سکه
امروز در بازار داخلي قيمت سکه تمام‌ بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 700هزار تومان و قيمت سکه تمام‌ بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 350 هزار تومان است.

قيمت نيم‌ سکه بهار آزادي 5 ميليون و 950 تومان، قيمت ربع‌ سکه بهار آزادي 3 ميليون و 540 هزار تومان و قيمت سکه يک‌ گرمي 2 ميليون و 200 هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي‌ رسد.

قيمت طلا
همچنين قيمت طلاي 18 عيار هر گرم يک ميليون و 141 هزار تومان، قيمت طلاي 24 عيار در هر گرم يک‌ ميليون و 563 هزار تومان و قيمت هر مثقال طلا، 4 ميليون و 947هزار تومان ارزش‌ گذاري شده است.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran