مشرق/ روستاي چوپانان واقع در استان اصفهان به دليل بافت منحصر به فرد و منظمي که دارد به عنوان منظم‌ترين روستاي خشتي جهان شناخته شده است.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today