باشگاه خبرنگاران/ رئيس اداره ميراث فرهنگي شهرستان مشگين شهر از کشف يک غار جديد در منطقه آيي کندي مشگين شهر خبر داد.

ايمانعلي ايماني، رئيس اداره ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي شهرستان مشگين‌شهر اظهار کرد: آيي کندي در منطقه‌اي دورافتاده و پرت در حصار کوه‌هاي قره داغ مشگين‌شهر و دور از دسترس و از مخوف‌ترين مناطقي است که باانگيزه کشف و شناسايي براي اولين بار وارد غار شديم.
او افزود: وجود معبرهاي بسيار تنگ، دالان‌هاي تو در تو و راهروهاي باريک امکان شناسايي کامل غار را بسيار سخت کرد هر چند با وجود سختي بسيار توانستيم تا حدودي وارد غار شده و نسبت به شناسايي آن اقدام کنيم.
ايماني به عنوان سرپرست گروه شناسايي غار جديد در آيي‌کندي ادامه داد: هنوز بخش‌هاي ناشناخته زيادي به لحاظ عدم امکانات و عدم دسترسي بررسي نشده و به نيروي انساني بسيار آماده نياز است تا بتواند تمامي بخش‌هاي غار را شناسايي کرد.
رئيس اداره ميراث‌فرهنگي مشگين‌شهر گفت: با توجه به اينکه در صورت بروز حادثه براي نفرات تيم متاسفانه امکان امداد و نجات در حد صفر خواهد بود، بازديد اين غار عجيب را به هيچ طبيعت‌گرد، کوهنورد و غارنوردي توصيه نمي‌کنم.

 
 

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today