ايرنا/ استاندار کهگيلويه و بويراحمد گفت: دستگاه قضا با عاملان آتش سوزي عمدي جنگل و مراتع در استان بدون اغماض برخورد کند. 

حسين کلانتري، استاندار کهگيلويه و بويراحمد در حاشيه بازديد از روند کنترل و مهار آتش سوزي در جنگل ها و مراتع منطقه سخت گذر اشکر پيچاب از توابع شهرستان باشت، اظهار کرد: متوليان امر بايد با جديت با متخلفاني که به منابع طبيعي خسارت وارد مي کنند برخورد جدي و قانوني کنند.
وي بيان کرد: امسال با وجودي که از نظر آتش سوزي مراتع استان همه پاي کار بودند ولي متاسفانه سطح وسيعي از جنگل هاي استان طعمه حريق شد. 
کلانتري ادامه داد: از ظرفيت دهياران، فعالان زيست محيطي، نيروهاي مختلف مردمي و بسبج و سازمان‌هاي مردم نهاد براي پيشگيري از آتش سوزي در جنگل هاي استان استفاده شود.
استاندار کهگيلويه و بويراحمد تاکيد کرد: در دو سال اخير تجهيزات و امکانات خوبي براي کنترل و مهار آتش سوزي ها وارد استان شده است و اين تجهيزات تهيه شده با همه سالهاي گذشته برابري مي‌کند.
وي منابع طبيعي و عرصه هاي ملي و جنگلي را از سرمايه هاي عظيم و مواهب الهي دانست و افزود: حراست و حفاظت از اين سرمايه ها وظيفه اي همگاني است.
کلانتري ضمن قدرداني از پرسنل منابع طبيعي استان، مردم و نيروهاي بسيج شهرستان باشت که با حضور به موقع در آتش سوزي جنگل هاي پيچاب از گسترش حريق پيشگيري کردند.
استاندار کهگيلويه و بويراحمد همچنين به خطاهاي انساني به عنوان مهمترين دلايل آتش سوزي هاي جنگل ها و مراتع استان اشاره کرد و افزود: با توجه به خسارت هاي سنگين آتش سوزي ها به عرصه هاي طبيعي استان پيگيري متخلفان حريق با جديت در دستور کار قرار مي گيرد.

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today