عصر ايران/ در دانشگاه لرستان به تبع توسعه آموزش عالي در شهرستان‌ها در دولت نهم و دهم چهار مرکز در ذيل دانشگاه لرستان به نام مراکز آموزش عالي به تعبيري اقماري ايجاد شد که بودجه مستقل و کادر هيئت علمي جدا دارند. 

دکتر خسرو عزيزي، رئيس دانشگاه لرستان بيان داشت: تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاي استان از سال ۹۳ تاکنون با کاهش حدود ۲۰ هزار نفري روبرو بوده است.
دکتر خسرو عزيزي، رئيس دانشگاه لرستان امروز شنبه، ۲۷ شهريور، در ديدار با دکتر ابراهيمي نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي، اظهار کرد: همه قبول داريم که دانشگاه محور توسعه است و اگر مي‌خواهيم توسعه متوازن، جامعه فرهنگي و پيشرفته داشته باشيم، دانشگاه بايد دانشگاهي متناسب، متوازن، اصولي و داراي چارچوب شود.
وي با اشاره به اين‌که ما در حال حاضر در کل استان حدود ۵۴ مرکز آموزش عالي و حدود ۵۳ هزار دانشجو داريم، عنوان کرد: اين آمار در سال ۹۳ تقريباً حدود ۷۰ هزار نفر بود که يک زنگ خطر است، چراکه در برخي از مراکز آموزش عالي استان ازجمله دانشگاه لرستان، به عنوان يک دانشگاه مادر يا معين، صندلي خالي داريم.
عزيزي بيان کرد: در دانشگاه لرستان به تبع توسعه آموزش عالي در شهرستان‌ها در دولت نهم و دهم چهار مرکز در ذيل دانشگاه لرستان به نام مراکز آموزش عالي به تعبيري اقماري ايجاد شد که بودجه مستقل و کادر هيئت علمي جدا دارند.
رئيس دانشگاه لرستان ادامه داد: يکي از مصوبات ما احداث مرکز آموزش عالي شهرستان نورآباد با ۱۰ هزار مترمربع زيربنا بوده که آن زمان ۱۶ ميليارد تومان براي آن برآورد شده بود که تقريباً انجام شده و به اين دليل که پروژه‌هاي ناتمام زيادي باقي‌مانده اجازه تعريف پروژه جديد ندادند، زمين مشخص شد اما اين محدوديت باعث شد نتوانيم بودجه بگيريم.
وي بيان کرد: حدود ۱۴ عضو هيئت علمي مستقل دارند که شش عضو براي الشتر است.
عزيزي ادامه داد: از سال ۹۳ تاکنون بودجه مورد نياز اين دو مرکز اختصاص پيدا کرده است، هيئت علمي جذب کرديم، اساسنامه‌اي دارد که از سال ۹۳ ابلاغ شد بند شش آن استقلال اين مراکز است.
رئيس دانشگاه لرستان افزود: شايد ما در ايران اندازه کل چين مرکز آموزش عالي داشته باشيم که اين يک ايراد است، اين توسعه نامتوازن باعث توليد افراد کم سواد و کم مهارت و در نهايت ايجاد فشار عدم اشتغال مي‌شود، آنچه به ذهن مي‌رسد اين است که استقلال اين دو مرکز شدني است.
وي تصريح کرد: مرکز پيام نور و مرکز آموزش عالي ما در شهرستان الشتر هردو رشته حسابداري دارد، اما با اين تفاوت که ما ساختمان نداريم ولي تجهيزات، استاد و رديف بودجه داريم،  که بايد از اين دو ظرفيت استفاده کنيم.
عزيزي بيان کرد: يکي‌از بهترين راه‌ها که کسي نمي‌تواند در آن ايراد وارد کند، ادغام اين دو دانشگاه تحت عنوان دانشگاه آموزش عالي است.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy