فارس/ فيلمي مشاهده مي کنيد از روزي که «استادشهريار» از يک يگان نظامي در فرودگاه تبريز سان ديد.

آخرين خبر آذربايجان شرقي در اينستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today