آفتاب نيوز/ دو سارق در منطقه صد دستگاه اهواز اقدام به سرقت تلفن همراه يک راننده کردند که فيلم آن را مشاهده مي کنيد.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today