روابط‌عمومي تعزيرات حکومتي/ مديرکل روابط عمومي تعزيرات حکومتي از محکوميت مديرعامل يک شرکت متخلف به عودت عين ارز و همچنين تعليق کارت بازرگاني آن شرکت در استان خوزستان خبر داد.

محسن عسکري، مديرکل روابط عمومي تعزيرات حکومتي در اين باره گفت: در پي شکايت بانک انصار در مورد اخذ ۴ ميليارد و ۳۰۳ ميليون و ۶۰۰ هزار وون کره جنوبي، ۱۳۶ ميليون و ۱۵۷ هزار و ۲۴۸ روپيه هندوستان و ۱۳ ميليون و ۶۲۰ هزار يوان چين  توسط شرکتي براي انجام تعهدات في ما بين و به علت عدم انجام اين تعهدات گزارش براي رسيدگي به شعبه هفتم تعزيرات حکومتي اهواز ارجاع شد.
مديرکل روابط عمومي تعزيرات حکومتي تصريح کرد: رئيس شعبه علاوه بر عودت مبلغ اخذ شده، کارت بازرگاني شرکت را به مدت يک سال تعليق کرد و اين راي پس از سير مراحل قانوني به اجراي احکام خوزستان ارسال و راي صادره توسط اجراي احکام اجرا شد.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today