صدا و سيما/ تداوم قطعي خطوط ثابت و تلفن‌هاي همراه در مهرستان سبب نارضايتي بسياري از مردم اين شهرستان شده است.

توسعه زيرساخت‌هاي مخابراتي و ارتباطي به‌عنوان يکي از ضروري‌ترين نيازهاي هر جامعه و منطقه به شمار مي‌رود که در سال‌هاي اخير و خصوصاً پس از شيوع ويروس منحوس کرونا به دليل استفاده بيشتر از فناوري‌هاي نوين اهميت بيشتري پيدا کرده است؛ اما تداوم قطع تلفن خطوط ثابت و اينترنت شهرستان مهرستان و بخش آشار علاوه بر نارضايتي مردم موجب شده بسياري از کارهاي مردم به علت قطعي تلفن و اينترنت با مشکل مواجه شود.
سرقت تأسيسات مخابراتي همواره يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي مردم و مسئولين در استان سيستان و بلوچستان، به طوري که در برخي مناطق اين استان به يک رويه پرتکرار و آزار دهنده تبديل شده و مردم را با مشکلات زيادي مواجه کرده است.
در شرايط کنوني هم که به خاطر شيوع کرونا نياز مردم به اينترنت بيشتر از قبل شده و بسياري از اقشار از جمله دانشجويان آموزش‌هاي خود را در بستر فضاي مجازي فرا مي‌گيرند، اين مسئله به يک معضل کاملاً جدي تبديل شده است.

آخرين خبر سيستان و بلوچستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today