صدا و سيما/ مسئول بيماري‌هاي واگير مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: ۴۳ درصد از جمعيت زيرپوشش واکسيناسيون کرونا در استان اصفهان نوبت اول واکسن و ۲۰ درصد هم نوبت دوم واکسن را دريافت کرده اند.

رضا فدايي، مسئول بيماري‌هاي واگير مرکز بهداشت استان اصفهان اظهار کرد: از جمعيت بالاي ۱۸ سال اين استان تاکنون به يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر يک دُز و ۷۰۰ هزار نفر هم دو دُز واکسن کرونا در مراکز واکسيناسيون تزريق شده است.
وي افزود: متولدان ۱۳۶۸ و قبل از آن که براي تزريق واکسن فراخوان شده اند هرچه سريعتر به مراکز تزريق واکسن اين استان مراجعه و براي تزريق اقدام کنند.
فدايي گفت: همچنين افرادي که مشمول تزريق واکسن کرونا مي‌شوند و هنوز اقدام به نام نويسي در سامانه سلامت سيب نکرده اند، در اين سامانه ثبت نام و از طريق پيامک براي تزريق به مراکز واکسيناسيون مراجعه کنند.
مسئول بيماري‌هاي واگير مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: در شهر‌هاي با جمعيت کمتر از ۲۰ هزار نفر در استان واکسن کرونا بدون محدوديت سني براي افراد بالاي ۱۸ سال تزريق مي‌شود.
فدايي گفت: هم اکنون در مراکز واکسيناسيون اين استان به وفور واکسن وجود دارد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today