ميزان/ ذهنيت منفي رسول خطيبي نسبت به بازيکناني که در نيم فصل به باشگاه آلومينيوم اضافه شده بودند باعث شد تا تعدادي از آنها در ليست خروج اين باشگاه قرار بگيرند.

تيم فوتبال آلومينيوم اراک از جمله تيم‌هايي است که در فصل نقل و انتقالات بازيکنان زيادي را در ليست خروجي قرار داد. البته هستند تيم‌هاي ديگري در ليگ برتر که با جدايي بازيکنان زيادي روبرو شدند اما در اغلب اين تيم ها بازيکنان بودند که قصد جدايي داشته و به دليل نامشخص بودن وضعيت تيم  تصميم گرفتند به تيم ديگري بپيوندد اما در مورد تيم آلومينيوم شرايط کمي متفاوت است.
رسول خطيبي در جلسه‌اي که با مسئولان باشگاه داشته از آنها خواسته بازيکناني که با منصوريان کار مي‌کردند به کل از ترکيب تيم کنار بگذارند. در اين مدت با توجه به ذهنيت منفي که بين اين دو مربي وجود داشت طبيعتاً خطيبي نمي‌توانست در کنار شاگردان منصوريان در آرامش کار کند؛ از اين رو در شرايطي که باشگاه قصد داشت با برخي از آنها تمديد کند خواهان خروج آنها از ليست بازيکنان تيم آلومينيوم شد.
بدون شک با توجه به‌ نوع جدايي منصوريان از تيم آلومينيوم، بازگشت خطيبي به اين‌ تيم و حواشي به جا مانده از فصل قبل، شروع مجدد ليگ و تقابل تيم‌هاي صنعت نفت و آلومينيوم اراک با توجه به رويارويي مجدد اين دو مربي مي تواند جالب و ديدني باش

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today