ايسنا/ طي ۲۴ ساعت گذشته، ۵۱۶ مورد مثبت سرپايي کرونا و ۴۲ مورد مثبت بستري در بيمارستان‌هاي استان زنجان به ثبت رسيد.

طي ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲ مورد مثبت بستري در استان زنجان به ثبت رسيد تا مجموع بيماران بستري مبتلا به کوويد۱۹ در بيمارستان‌هاي استان به ۵۲۰ نفر برسد.
مجموع موارد مثبت ترخيص‌ يافته ۹۹۳۷ مورد بوده و همه موارد مثبت کرونا بر اساس يافته‌هاي آزمايشگاهي از ابتداي شيوع ويروس کرونا در استان، تاکنون به ۱۳۰ هزار و ۴۳۸ مورد رسيده است.
همچنين طي ۲۴ ساعت گذشته، ۵۱۶ مورد مثبت سرپايي کرونا در استان زنجان شناسايي شده و از ابتداي شيوع ويروس کرونا تاکنون ۱۱۸ هزار و ۵۷۸ مورد مثبت سرپايي بر اساس يافته‌هاي آزمايشگاهي در اين استان به بيماري کرونا مبتلا شده‌اند.
متاسفانه از ابتداي شيوع کرونا تاکنون، مجموع بيماران مبتلا به کروناي فوت شده در استان به ۱۶۶۵ نفر رسيده و متاسفانه ۴ بيمار طي ۲۴ ساعت گذشته در زنجان، جان خود را از دست داند.
طبق آمار کرونا موجود، از ابتداي شيوع ويروس کرونا تاکنون، ۳۳ هزار و ۶۸ بستري تجمعي بيماران مبتلا به کرونا در استان زنجان بوده و موارد مثبت بستري بر اساس يافته‌هاي آزمايشگاهي نيز به ۱۱ هزار و ۸۶۰ مورد رسيده است.


آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today