روابط‌عمومي علوم‌پزشکي اراک/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک گفت: براساس آخرين نتايج آزمايشگاهي در مورد بيماري کرونا طي ۴۸ ساعت گذشته، ۴۲۹ مورد جديد ابتلا در استان مرکزي شناسايي شده است.

سيدمحمد جماليان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک در ارتباط با آخرين وضعيت استان مرکزي در مواجه با کرونا، اظهار کرد: از زمان شيوع تاکنون تعداد موارد مبتلا به ويروس به ۹۱ هزار و ۹۹۵ نفر رسيده است.
وي افزود: از ۴۲۹ مورد جديد ابتلاء در استان مرکزي، ۷۳ نفر از بيماران در بيمارستان‌هاي استان بستري شده‌اند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصي درماني را دريافت مي‌کنند.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک گفت: ۳۵۶ مورد از بيماران جديد که شناسايي شده‌اند نيز تا زمان منفي شدن جواب آزمايش و درمان نهايي در منزل قرنطينه شده‌اند.
جماليان اظهار کرد: متأسفانه در اين مدت ۱۹ مورد فوتي در اثر ابتلا به ويروس کرونا در استان مرکزي گزارش شده است که بر اين اساس تعداد فوتي‌ها در اثر ابتلاء به اين ويروس ۲ هزار و ۶۵۵ نفر مي‌رسد.

 

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today