باشگاه خبرنگاران/ مديرکل هواشناسي البرز گفت: آسمان فرداي البرز صاف همراه با وزش باد پيش بيني شده است.

آرش بهاروند، مديرکل هواشناسي البرز اظهار کرد: تحليل آخرين الگوهاي پيش يابي حاکي از آسماني صاف همراه با غبار محلي براي فرداي البرز است.
وي افزود: فرداي البرز با وزش باد همراه خواهد بود.
مديرکل هواشناسي البرز گفت: کمينه دماي هواي فرداي استان البرز شانزده درجه سانتي گراد و بيشينه هواي آن، سي و سه درجه است.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday