صدا و سيما/ مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) گيلان، از اهداي ۹۳ کپسول اکسيژن به بيمارستان‌هاي استان در شهريور خبر داد.

عباس اهرابي مدير کل کميته امداد امام خميني(ره) گيلان با اشاره به شيوع ويروس کرونا و ظرفيت محدود مراکز درماني و نياز اين بيماران به دستگاه‌هاي کمک تنفسي از جمله کپسول اکسيژن اظهار کرد: اين اداره کل با کمک خيران ۹۳ کپسول اکسيژن به بيمارستان‌هاي استان اهدا کرد.
عباس اهرابي با اشاره به اينکه خيران براي خريد اين کپسول‌ها بيش از ۴۳۰ ميليون تومان هزينه کردند افزود: در اين طرح مراکز نيکوکاري هم مشارکت داشتند.
وي گفت: خيران و همشهريان مي‌توانند، با مراجعه به ادارات کميته امداد شهرستان‌ها و يا مراکز نيکوکاري، در اين کار خير کمک کنند.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today