صدا و سيما/ روند واکسيناسيون در لرستان ادامه دارد.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy