صدا و سيما/ جانشين کلانتري ۱۱ گلپايگان پس از آنکه جهت جلب مجرم سابقه دار اقدام کرد از طرف او مورد اصابت گلوله مستقيم قرار گرفت.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today