مهر/ رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: درصد دستگیری محکومان متواری پایین‌تر از حدود متعارف است و باید با اقداماتی در کوتاه مدت، وضعیت نامطلوب فعلی ساماندهی شود.

حجت الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: زیارت اربعین یک دوره جامع تولی و تبری است که جامعه بشری را از خواب سنگین به صراط مستقیم راهنمایی می‌کند و انسان را به سعادت می‌رساند.
وی با اشاره به اهمیت کار کمیته جلب در راستای اجرای احکام قضایی، تصریح کرد: وقتی فردی به مراجع انتظامی و یا دستگاه قضائی مراجعه می‌کند انتظار دارد تا کار او در اسرع وقت و به موقع انجام شود و این موضوع توقع به جایی است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: متأسفانه یکی از دلایل طولانی شدن روند اجرای احکام قضائی، عدم دستگیری متهمین در فرآیند دادرسی و یا در موقع اجرای احکام قضائی است که پرونده‌ها عملاً معطل می‌ماند و این امر موجبات نارضایتی را فراهم می‌سازد.
جعفری با بیان اینکه توقع ما از ضابطین بسیار بیشتر است گفت: هر چند اقدامات مفید و مؤثری توسط ضابطین به انجام رسیده ولی متأسفانه مطابق آمارها، اشکالات و نواقص فراوانی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر درصد جلب محکومین متواری پایین‌تر از حدود متعارف مورد انتظار است و لازم است با مدیریت صحیح منابع نیروی انسانی و ارتقای سطح آموزش نسبت به ضابطین شاخص‌های عملکردی بیش از پیش بهبود یابد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به تعدد و تکثر مصادیق جلب محکومین متواری, استفاده از شیوه‌های نوین اطلاعاتی را یکی از سازوکارهای مهم در راستای به نتیجه رسیدن اقدامات پیش بینی شده برشمرد و از فرماندهان انتظامی خواست تا با استفاده از نیروهای زبده و کارآمد و به کارگیری امکانات و ظرفیت‌ها و تجهیزات روزآمد تلاش کرده تا در کوتاه مدت وضعیت نامطلوب و نگران کننده فعلی را ساماندهی شود.
جعفری با بیان اینکه برخی از جلب‌های صادره به علت عدم حضور و جابجایی محکوم‌علیه در محدوده حوزه‌های قضائی و انتظامی موجب بروز اطاله می‌شود، اظهار کرد: در این خصوص باید هماهنگی بسیار خوبی بین مراجع انتظامی و همچنین مقامات قضائی از جمله دادستان‌ها برقرار شود.
وی با تقدیر از تلاش‌های ضابطین در برقراری نظم و امنیت در جامعه، گفت: باید با اخلالگران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت اجتماعی به شدت برخورد شود.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today