باشگاه خبرنگاران/ رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان از تولید ۳ هزار و ۳۳۹ تن آفتابگردان آجیلی و روغنی خبر داد.

موسی خانی رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان اظهار کرد: با آغاز برداشت آفتابگردان آجیلی از اوایل مرداد ماه، تا کنون هزار و ۴۰۰ تن محصول  تولید شده است.
او با بیان اینکه از اوایل شهریور نیز برداشت آفتابگردان روغنی آغاز شد افزود: تاکنون هزار و ۹۳۹ تن محصول تولید شده است.
موسی خانی گفت: آفتابگردان روغنی با قیمت ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان و آفتابگردان آجیلی با قیمت بیش از ۲۰ هزار تومان از طریق بخش خصوصی خریداری می‌شود.
موسی خانی گفت: عملکرد هر هکتار آفتابگردان روغنی حدود یک تن و عملکرد هر هکتار آفتابگردان آجیلی حدود ۸۰۰ کیلوگرم است.
این مقام مسئول گفت: بیشترین مزارع آفتابگردان استان در شهرستان‌های مراوه تپه و کلاله واقع است.
او گفت:  امسال در مزارع استان هزار و ۹۰۰ هکتار آفتابگردان روغنی و هزار و ۵۹۰ هکتار آفتابگردان آجیلی کشت شد.
آفتابگردان گیاهی یک ساله از خانواده گل ستاره ای‌ها است که تا حدود سه متر رشد می‌کند و از دانه‌های آن، روغن خوراکی گرفته می‌شود.
کنجاله آفتابگردان که پس از روغن گیری باقی می‌ماند ۱۰ تا ۱۲ درصد مواد ازته دارد و خوراک خوبی برای دام‌ها است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today