یزدرسا/ در ماه مرداد تنها ۹.۳ درصد از چک های مبادله شده یزدی ها برگشت خورده است که از این لحاظ جزو سه استانی می باشد که کمترین درصد چک های برگشتی را به خود اختصاص داده اند و نشان از این موضوع دارد که یزدی ها جز متعهد ترین استانهای کشور می باشند.

بانک مرکزی آخرین گزارش چک های مبادله ای، وصولی و برگشت خورده کشور در ماه مرداد را منتشر که براساس آن در این ماه۶.۹میلیون فقره چک در کل کشور مبادله شده که سهم استان یزد از این میزان ۴۳۹ هزار و ۸۰۰ فقره بوده که ۶.۹ درصد از کل چک های مبادله شده در کشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین براساس چک های مبادله شده استان یزد بعد از استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، رتبه پنجم را از این لحاظ را به خود اختصاص داده است.
چک‌های وصولی
براساس این گزارش، یزدی ها در ماه مرداد ۳۹۸ هزار و ۷۰۰ فقره چک خود را که مبلغ کلی آن بیش از ۵۷ میلیارد ریال بوده است را پاس کرده اند که این یعنی بیش از ۹۰.۷درصد چک های یزدی ها پاس شده است.
همچنین سهم یزدی ها از میزان چک های وصولی در کل کشور ۶.۵درصد بوده است که از این لحاظ نیز رتبه پنجم را در سطح کشور به خود اختصاص داده اند.
چک‌های برگشتی
در ماه مرداد وعلیرغم اینکه به علت اوج گیری پیک پنجم کرونا در استان یزد، بسیاری از مشاغل و اصناف با محدودیت هایی روبه رو بودند اما یزدی ها همچنان پای تعهدات خود مانده و تنها ۹.۳درصد چک هایشان برگشت خورده که علت بیش از ۹۷.۷ درصد آن فقدان یا کسری موجودی بوده است.
براساس این گزارش، تنها ۴۱ هزار و ۱۰۰ فقره چک یزدی ها برگشت شده است از این میزان در بین سه استانی بوده اند که دارای کمترین میزان چک برگشتی در کل کشور بوده اند.
 

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today