تسنیم/ در راستای تکریم نیروی انسانی و توجه به سلامت کارکنان فولاد هرمزگان طرح واکسیناسیون کارکنان امانی و پیمانی شاغل در فولاد هرمزگان در محل مسجد امام حسین(ع) این شرکت انجام شد.

رضا صفریان، مدیر روابط عمومی فولاد هرمزگان در این خصوص گفت: از ابتدای توزیع واکسن در کشور و با توجه به دغدغه مدیرعامل شرکت موضوع انجام واکسیناسیون کارکنان در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به لزوم تکریم نیروی انسانی و سلامت کارکنان اظهار کرد: با پیگیری های  مدیر عامل محترم  و در راستای سلامت و رضایت کارکنان و همکاری اداره بهداشت درمان و آموزش پزشکی استان هرمزگان واکسیناسیون کارکنانی که در نوبت اول واکسن را دریافت نکرده اند از روز دوشنبه در محل مسجد امام حسین(ع) این شرکت آغاز شد و بیش از 600 نفر از همکاران در این طرح واکسن را دریافت کردند.
صفریان ضمن اشاره به اقدامات فولاد هرمزگان در مسئولیت های اجتماعی و تعاملاتی این شرکت در طول همه گیری کرونا با مراکز بهداشتی و اداره بهداشت درمان و آموزش پزشکی استان بیان کرد: مسئولین سلامت هرمزگان نیز از این حمایت ها به گونه ای قدردانی نموده و پس از ورود واکسن به استان هرمزگان، فولاد هرمزگان تنها شرکتی در این منطقه بوده که طرح واکسیناسیون کارکنان خود را در محل شرکت انجام داد که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.
وی اظهار امیدواری کرد: با توزیع واکسن در جامعه، شاهد کاهش مبتلایان به کرونا باشیم.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today