ایرنا/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با تمهیدات صورت گرفته ظرفیت واکسیناسیون کرونا در استان دو برابر شده؛ اما انتظار مراجعه مردمی برآورد نشد و کمتر از نیمی از این ظرفیت خالی مانده است.

حمیدرضا رشیدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۹ درصد معادل یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر یک نوبت واکسن و ۲۶ درصد معادل ۵۸۰ هزار نفر دو دز واکسن کرونا را در استان کرمان دریافت کرده اند که تا رسیدن به مرز ۷۰ درصد و قطع زنجیره فاصله داریم.
وی ادامه داد: اینک برای واکسن زدن الزامی ایجاد نشده است؛ اما به احتمال زیاد در آینده با اعمال مدیریت هوشمند افرادی که واکسن نزده اند از برخی خدمات اجتماعی محروم می‌شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ابراز کرد: در دستگاه هایی که جمعیت بالا دارند مثل آموزش و پرورش انتظار می رود که دستورالعمل ها و تزریق واکسن کرونا به طور کامل رعایت شود.
وی با اشاره به روند کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور و کرمان، تصریح کرد: اکنون حدود ۸۵۰ نفر بستری بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان های استان داریم که تست نیمی از آنها قطعا مثبت و مابقی بر اساس علائم بالینی تشخیص داده شده است.
رشیدی نژاد تاکید کرد: بیماری کووید ۱۹ شیب نزولی در استان کرمان طی می کند و امیدواریم این روند با قوت خود ادامه یابد تا بستری ها به کمتر از ۱۰۰ نفر برسد و به سمت صفر برود.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar