صدا و سیما/ کارگاه‌های ماسه شویی غیرمجاز در بستر رودخانه کهنک شهرستان دزفول تخریب شدند.

علی غلامعلی نژاد، رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد: با پیگیری‌های حقوقی و شکایات مکرر اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان جهت اخذ احکام قضایی علیه برداشت‌های غیرمجاز کارگاه‌های ماسه شویی از بستر رودخانه کهنک واقع در شهرستان دزفول، اجرای احکام قطعی درخصوص قلع و قمع بنا‌ها و تصرفات و بازگشت وضع به حالت سابق صادر شد. 
غلامعلی نژاد افزود: با استناد به قوانین توزیع عادلانه آب، کلیه منابع آبی از جمله رودخانه ها، مسیل ها، مرداب‌ها و اراضی واقع در بستر و احاریم آن ها، جزو انفال و مشترکات عمومی محسوب و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و بدون اخذ مجوز، قابلیت واگذاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد.
رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: در همین راستا با اقدامات عملیاتی حریم بانی، بخشی از کارگاه‌های مذکور که به صورت غیرمجاز در بستر رودخانه کهنک، واقع در شهرستان دزفول درحال فعالیت بودند مورد تخریب و قلع و قمع قرار گرفتند.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today