مهر/ امسال از آن سال‌هایی بود که تقریباً ۷۰ درصد محصول پسته استان بر باد رفت و باغداران با مشکلات بسیاری مواجه شدند.

اسماعیل خراسانی، یکی از پسته‌کاران شهرستان مهریز در این باره می‌گوید: درخت پسته معمولاً اینگونه است که یک سال پرمحصول و یک سال کم محصول است اما امسال به‌رغم اینکه سال پرمحصولی درختان باغ ما بود، میزان برداشت نسبت به سال‌های قبل کاهش چشمگیری یافته است.
وی که ناراحتی از رنج بی‌مزد امسالش، از چهره‌اش به خوبی نمایان است، می‌گوید: برخی باغ‌ها آسیب جدی ندیده‌اند اما برخی دیگر از جمله باغ من و برادرانم محصولش به قدری افت کرده که حتی پول سم و کود و کارگرش هم در نمی‌آید.
خراسانی می‌گوید: هر سال از هر هکتار نزدیک به ۶ تن پسته برداشت می‌کردم اما امسال محصول برداشتی به ۲ تن هم نمی‌رسد.
این شرایط گریبانگیر اغلب پسته‌کاران استان یزد است و نگاه حسرت بار آنها به خوشه‌های خشکیده بر درخت گویای رنج بی بَری است که امسال از باغداری بردند.
عوامل محیطی دو سوم پسته استان یزد را از بین برد
مدیر جهاد کشاورزی استان یزد علت کاهش شدید محصول پسته در استان یزد را تشریح کرد و اظهار داشت: از یک سو سرمای بهاره و از سوی دیگر، گرمای شدید در زمان تلقیح درختان، سبب افت محصول شد به عبارت دیگر، شرایط محیطی استان یزد باعث شد امسال دو سوم محصول پسته استان یزد از بین برود.
ابوالفضل وکیلی عنوان کرد: استان یزد در حال حاضر ۵۳ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیرکشت پسته دارد که از این تعداد ۴۲ هزار و ۶۲۷ هکتار بارور و ۱۱ هزار و ۲۱۶ هکتار نهال است و پتانسیل برداشت از این میزان سطح زیرکشت، ۶۰ هزار تن در سال است.
پیش‌بینی برداشت ۲۰ هزار تن پسته تا پایان مهر
وی عنوان کرد: امسال به دلیل سرمای بهاره و گرمای شدید زمان تلقیح درختان، دو سوم محصول از بین رفته و پیش‌بینی می‌شود ۲۰ هزار تن محصول از پسته‌زارهای یزد برداشت شود.
وکیلی، شهرستان‌های خاتم، مهریز، اردکان و تفت را به ترتیب دارای بیشترین سطح زیر کشت پسته اعلام کرد و افزود: بیشترین خسارت امسال به شهرستان‌های مهریز و اردکان وارد شده است.
هر سال در فصل برداشت پسته که از اواسط شهریور آغاز می‌شود و تا نیمه‌های مهر ادامه دارد، در باغ‌های پسته هیاهوی کار و تولید و برداشت، روح نشاط و سرزندگی در کارگران و باغداران ایجاد می‌کرد اما امسال خبری از هیاهوی برداشت در پسته‌زارهای یزد نیست.
گرچه محصول پسته مانند سایر محصولات کشاورزی از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیست اما کشاورزان امید دارند، بیمه‌ها بتوانند بخشی از خسران آنها را جبران کنند.
این شرایط به طور قطع قیمت پسته را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و پسته بی‌شک به محصولی غیرقابل دسترس و لوکس برای اقشار کم درآمد تبدیل می‌شود.


آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today