خوزستان اسپورت/ هافبک فصل گذشته تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان از این تیم شکایت کرد.

محمدمهدی محبی، بازیکن فصل گذشته نفت مسجدسلیمان که ضمن فسخ قرارداد با این تیم به پیکان تهران رفته است، شکایتی در خصوص مطالبات مالی به کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال ارائه کرد که رای صادره از سوی کمیته وضعیت به شرح زیر است:
"پس از بررسی درخواست محمدمهدی محبی به عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت مسجدسلیمان، مبلغ ۸۰۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ ۱۷۴۹۴۵۰۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.
در صورت عدم پرداخت  محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد."

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today