برنا/ درشبانه روز گذشته ۱۱۱بیمار جدید مبتلا به کرونا از طریق تست‌های ملکولی و سریع در خراسان جنوبی شناسایی شد.
 
دکتر مهدی زاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان داشت: روز گذشته ۱۶۶آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا ۳۹بیمار جدید شامل ۸بستری و ۳۱مورد سرپایی، شناسایی شدند.
دکتر مهدی زاده افزود: از این تعداد ۱۸مورد از بیرجند، از شهرستان‌های بشرویه، سربیشه و فردوس هر کدام ۳مورد، از شهرستانهای خوسف، درمیان و سرایان هر کدام یک مورد، از قاینات ۷مورد و نهبندان ۲مورد جدید شناسایی شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:همچنین ۳۵۷تست سریع کرونا ۷۲بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در حال حاضر ۱۹۴بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستانهای خراسان جنوبی بستری هستند که ۹۲نفر کرونا مثبتند.
مهدی زاده گفت: از این تعداد ۱۹نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که حال ۵نفر نامساعد است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: فوت جدید در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی ثبت نشد و فوتی‌های ناشی از این بیماری همان هزار و ۱۴۴نفر  است.
وی افزود: در شبانه روز گذشته ۴۳بیمار با علائم تنفسی در بیمارستانهای استان پذیرش شدند که در همین مدت ۴۶بیمار شامل ۲۹بیمار کرونا مثبت با حال عمومی خوب از بیمارستانها ترخیص شدند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تا کنون ۳۰هزار و ۵۵بیمار مبتلا به کرونا بهبود یافته و یا در قرنطینه خانگی بسر می‌برند.
به گفته وی تا روز گذشته ۸۶هزار و ۳تست مولکولی کرونا در استان انجام شد که ۳۱هزار و ۲۹۱بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.
مهدی زاده افزود: همچنین در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در استان تا امروز ۳۴۷هزار و ۹۰نفر واکسن نوبت اول و ۱۷۳هزار ۸۱۱نفر واکسن نوبت دوم را دریافت کردند.
 

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today