باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: بزرگترین زمین چمن هاکی کشور در اردبیل احداث می‌شود.

سجاد انوشیروانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در دیدار با رئیس فدراسیون هاکی از احداث بزرگترین زمین چمن هاکی کشور در اردبیل خبر داد.
او در این دیدار از احداث بزرگترین زمین چمن هاکی کشور در اردبیل خبر داد و افزود: در راستای حمایت و توسعه هاکی استان اردبیل بزرگترین زمین چمن هاکی کشور به عنوان اولین آکادمی و کمپ تیم‌های ملی کشور در شمال غرب در استان اردبیل احداث می‌شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل بیان کرد: اخذ تجهیزات ورزشی، آسیب شناسی وضعیت موجود هاکی کشور و استان اردبیل و همچنین برنامه ریزی در مورد زمانبندی و مکان برگزاری اردو‌های تیم ملی در محل فدراسیون هاکی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

 
 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today