صدا و سیما/ عرضه کننده خارج از شبکه مرغ در استان اردبیل ۹۱ میلیارد ریال جریمه شد.

محسن عسکری، مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های متعدد سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد تخلف عرضه خارج از شبکه مرغ از سوی یک مرغ فروشی پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
او اظهار داشت: با ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی استان اردبیل موضوع به قید فوریت در یکی از شعب مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شده با توجه به مستندات موجود و اخذ آخرین دفاعیات از متهم پرونده اتهام انتسابی عرضه خارج از شبکه محرز و شعبه فرد متخلف را به پرداخت ۹۱ میلیارد ریال جزای نقدی و عرضه مرغ در شبکه محکوم کرد.
 
 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today