هه وال موکریان/ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی عدم پذیرش بیماران کرونا با وجود تخت خالی در استان را تکذیب کرد و گفت: بررسی ها نشانگر افزایش تعداد موارد پذیرش و بستری بیماران در مراکز درمانی است.

ابراهیم حسنی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اظهار کرد: از آغاز خیز پنجم بیماری کرونا و افزایش مبتلایان و مراجعین به مراکز درمانی، کارشناسان حوزه معاونت امور درمان دانشگاه با حضور و استقرار در کلیه مراکز درمانی و ایجاد تعامل و هماهنگی های لازم با مسئولین واحدها بر روند اجرایی کردن و پذیرش بیماران نیازمند نظارت داشته اند. عدم پذیرش
وی افزود: بررسی مستندات آماری موجود در واحد mcmc دانشگاه و HIS معاونت درمان در خصوص میزان پذیرش بیماران در بیمارستان های خصوصی نشانگر افزایش تعداد موارد پذیرش و بستری بیماران در آن مراکز با توجه به شیب صعودی مراجعین بوده  است که جای تقدیر دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی تاکید کرد: باوجود مشکلات عدیده جهت تامین نیازهای ضروری و پرسنلی در بیمارستان ها، خوشبختانه با هماهنگی و تعامل بیش از پیش همه مراکز درمانی حداکثر تلاش برای پذیرش بیماران و ارائه خدمات تشخیصی درمانی صورت گرفته و هیچ بیمارستانی با وجود تخت خالی در بخش کرونا از پذیرش بیمار امتناع نکرده است.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today