باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی از اشتغال ۶۳ درصد زندانیان استان در ۶ ماهه اول سال در زندان‌های استان خبر داد.

مجتمع تولید چوب چند لای و پالت در مرکز اشتغال زندانیان نقده با حضور معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور، به بهره برداری رسید.
مجتبی محمدی، مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی اظهار کرد: این واحد تولیدی تحت پوشش بنیاد تعاون زندانیان استان در محوطه پنج هزار مترمربعی  و با یک هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای مسقف کارگاهی و با استقرار ادوات تولیدی چوب چند لای و تولید پالت در مرکز اشتغال بکار زندانیان نقده می‌باشد و روزانه ۸۵ زندانی در این واحد مشغول فعالیت خواهند بود.
وی از اشتغال ۶۳ درصد زندانیان استان در ۶ ماهه اول سال در زندان‌های استان خبر داد و گفت: در تمام شهر‌های استان اولویت اعزام به کار و ایجاد اشتغال مولد جز برنامه مسئولین قضایی است و این منبع هم افزایی باید فرصت خوبی در جهت تحقق هدف عالی سازمان برای اشتغال مولد ۸۰ درصد از زندانیان استان باشد.


آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today