باشگاه خبرنگاران/ رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: بیش از ۴۸ درصد از شهروندان زنجانی نسبت به تزریق دُز دوم واکسن اقدام کرده اند.

پرویز قزلباش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار دُز واکسن کرونا در استان زنجان تزریق شده است.
او گفت: تاکنون بیش از ۴۸ درصد از افرادی که دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به تزریق دُز دوم واکسن اقدام کردند.
قزلباش افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده باید تمام گروه های هدف واکسن کرونا را تزریق کنند تا ایمنی جمعی حاصل شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به اینکه ۴۳ پایگاه و مرکز واکسیناسیون در سطح استان زنجان  فعال است گفت: شهروندان به محض دریافت پیامک یا فراخوان برای تزریق واکسن در موعد مقرر به محل مراجعه کنند.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today