باشگاه خبرنگاران/ سرپرست شهرداری اراک گفت: پیشنهاد سه طبقه شدن قبور در آرامستان اراک داده شده است.

محمد جعفرپور، سرپرست شهرداری اراک در حاشیه بازدید از فاز دوم آرامستان شهر اراک از پیشنهاد سه طبقه شدن قبر‌های این آرامستان خبر داد.
جعفرپور با بیان اینکه مساحت زمین طرح گسترش آرامستان اراک حدود ۲ هکتار است گفت: در این محدوده حدود ۸ هزار و ۵۰۰ قطعه می‌توان جای‌گذاری کرد، که البته در صورت مورد قبول واقع شدن پیشنهاد ۳ طبقه شدن قطعه ها، این ظرفیت حدود ۲۵ هزار قطعه خواهد شد.
او با اشاره به تشکیل جلسه با اداره اطلاعات و کشاورزان محدوده آرامستان اراک، اضافه کرد: در این جلسه موضوع تعیین محدوده زمین طرح گسترش آرامستان مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست شهرداری اراک بیان کرد: در این خصوص اختلاف نظر‌هایی بین کشاورزان و شهرداری وجود داشت که بعد از بررسی و تبادل نظر، زمین مورد نظر از محدوده راه آب کنار دیوار در نظر گرفته شد.
آدینه سرپرست سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری اراک، هم با ارائه پیشنهاد قطعه‌های سه طبقه در فاز ۲ آرامستان اراک، گفت: با این اقدام ظرفیت به سه برابر افزایش خواهد یافت و بهره برداری مناسب تری از این مجموعه صورت خواهد گرفت.
میرنظامی، رئیس شورای اسلامی شهر اراک هم در این بازدید گفت: فضای سبز آرامستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای ایجاد محیطی مناسب، باید برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد.
قربانی، رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک هم گفت: پیش از تعیین و جاگذاری قطعه‌ها و نیز ایجاد مسیر‌های عبور و مرور، نیاز است زیرساخت‌ها از جمله لوله گذاری آب و برق رسانی، انجام پذیرد.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today