باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره استاندارد البرز گفت: هفت کابل تلکابین پیست دیزین غیراستاندارد است.

امیرحسین محتشم، رئیس اداره استاندارد البرز در خصوص بالابرها و تله کابین پیست بین المللی دیزین، اظهار کرد: پیست بین اللمللی دیزین دارای ۷ کابل راه است که هر ۷ کابل غیراستاندارد است و اکنون منتظر رای کمیسیون مربوطه هستیم تا نظر نهایی را اعلام کنیم.
وی با بیان این که اکنون رتبه پنجم در تعداد واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد را در اختیار داریم، افزود:  البرز بیش از سیزده درصد از صنعت کشور را به خود اختصاص داده است با تعداد ۱۵۳۸ واحد مشمول استاندارد که ۱۴۴۴ واحد تولیدی فعال و مابقی غیرفعال هستند.
محتشم گفت: از یک هزار و ۴۴۴ واحد فعال ۸۳۷ واحد دارای پروانه استاندارد و ۶۰۷ واحد نیز بدون پروانه استاندارد هستند که شرایط کرونا موجب شده است بسیاری از واحدها غیرفعال و بدون تولید باشند.
رئیس اداره استاندارد البرز گفت: طرح بازرسی از آسانسورهای مکان های عمومی نیز با دقت اجرا می شود و اگر به موردی برخوردیم که شرایط استاندارد را نداشته باشد حتما آن را پلمب می کنیم.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday