باشگاه خبرنگاران/ مدیر شبکه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: تا چند روز آینده زیر ساخت‌های اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا در استان تکمیل می‌شود.

علیجانی مدیر شبکه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: طرح مدیریت هوشمند کرونا با تکمیل اطلاعات اصناف و ناوگان عمومی در سامانه وزارت بهداشت اجرایی می‌شود.
به گفته علیجانی، این طرح به مدت ۱۴ روز در استان اجرا و سپس در کل کشور اجرا می‌شود.
وی درباره واکسیناسیون دانش آموزان هم افزود: واکسیناسیون به طور کلی اختیاری است، اما دانش آموزی که واکسن تزریق نکند برای حضور در مدرسه باید هفته‌ای دوبار تست پی سی آر بدهد.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today